ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CABI-SEA) ต้อนรับการดูงานจาก USM จากประเทศมาเลเซีย

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ การศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CABI-SEA) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมชมจากหลักสุตร Biomedicine Universiti Sains Malaysia (USM) จากประเทศมาเลเซีย นำโดย Professor Dr. Hamid Jan Bin Jan Mohamed รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และอุตสาหกรรมชุมชน ร่วมด้วยคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวม 14 คน

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระหว่างอาจารย์และนักวิจัยจากทั้งสองหน่วยงาน เป็นที่น่าสนใจอย่างมาก โดย CABI-SEA ได้นำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานเด่นของศูนย์ฯ รวมถึงนำเยี่ยมชมแลปปฏิบัติการ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในอนาคตต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES