สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พร้อมทีมบริหารร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ. 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ พร้อม นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ คุณสันติ ศรีวุฒิชาญ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน คือ พี่วิรัตน์ อุปราสิทธ์ Sc.15

และ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน คือ ดร.อภิวรรณ ดำแสงสวัสดิ์ พร้อมมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในงาน “ชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง” ในการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 ณ หอประวัติและอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบัน วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES