คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 ปีการศึกษา 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ กล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วม ณ ห้อง BSc2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

โดยการจัดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 ปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งแบ่งออกเป็นสาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ สาขาชีววิทยา สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาคณิตศาสตร์ ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามบรรยากาศได้ที่สื่อออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES