ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ม.อ. ยกทีมถ่ายทอดสดตลาดนัดหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567) ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยกทีมบุคลากรถ่ายทอดสดรายการตลาดนัดหลักสูตรซึ่งมีคุณเนตรนภา สุทธิวิภากร ผู้ดำเนินรายการ โดยในเทปนี้ทีมงานได้แนะนำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยได้รับเกียรติจากประธานหลักสูตร รศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ร่วมสนทนาพร้อมแนะนำหลักสูตร การเรียนการสอนพร้อมการประกอบอาชีพในสายงานนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก โดยน้องคนใดที่พลาด สามารถชมเทปย้อนหลังได้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES