ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัยที่เข้ารับรางวัลในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ และแจ้งความคืบหน้าจากการพบสาขาแก่หน่วยงาน

16
MAR
2024

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัยที่เข้ารับรางวัลในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ และแจ้งความคืบหน้าจากการพบสาขาแก่หน่วยงาน

สวัสดีค่ะบุคลากรทุกท่าน

ฤดูกาลสอบ การจัดการว่าด้วยเรื่องของการเรียนการสอนกำลังจะผ่านไปอีกเทอม แต่ละเทอมช่างรวดเร็วเหลือเกิน สำหรับเดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึงกันนี้ หวังว่าทุกท่านจะได้มีเวลาได้พักผ่อนและจัดการกับเรื่องต่าง ๆ ได้ตามแผนงานที่วางไว้นะคะ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านกันด้วยนะคะ

อาทิตย์นี้ก็ต้องร่วมยินดีกับคณาจารย์และบุคคลากรของเราในงานแห่งความภาคภูมิใจ “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจําปี 2567” (PRIDE OF PSU 2024) ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย กำหนดให้ขึ้นในวันที่ 13 เดือนมีนาคม ของทุกปี ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ทั้งรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่น รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 5 อันดับแรก ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากฐานข้อมูล Scopus ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ของเราได้รับเกือบทุกรางวัล แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของพวกเรา ในนามทีมบริหารก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้ง และอาทิตย์หน้าขอเรียนเชิญพวกเราร่วมแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาของเราด้วยในงาน Pride of Science รุ่นเล็ก student success ของเรานะคะ พบกันวันที่ 20 มีนาคมนี้ เวลา 9-12 น ที่ห้อง L1 สนใจเพิ่มเติมติดต่อมาที่คุณอาภานุช อีเมลล์ arpanuch.t@psu.ac.th หรือโทร 8032 ได้เลยนะคะ

เช่นกันสำหรับการดำเนินงานเพื่อการจัดการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดทางทีมบริหารได้นำมาหารือร่วมกันกับฝ่ายอำนวยการของคณะ เราได้หารือร่วมกันครบทุกหน่วยงานแล้วในอาทิตย์ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ Operation tighten up ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นการกระชับพื้นที่ เพื่อหารือถึงการทำงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและสาขา เพื่อให้เกิดระบบการทำงานที่ดีขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นการกระชับพื้นที่และทวนสอบของหน่วยงานต่าง ๆ ให้คมขึ้น คืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรจะมีการสื่อสารเพิ่มเติมเป็นระยะนะคะ น้อง ๆ ทีมงานฝ่ายสนับสนุนรับมาดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือหากมีประเด็นเรื่องของการสื่อสารก็จะรับมาปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมไปถึงการจัดทำปฏิทินประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้พวกเราได้ทราบแผนการทำงานของแต่ละหน่วยล่วงหน้า เป็นรายการประจำที่ดำเนินการของหน่วยในแต่ละช่วงเวลา เช่นกันเพื่อเป็นการกระชับพื้นที่ และให้พวกเราได้ทราบล่วงหน้า และมีเวลาในการเตรียมการณ์ต่าง ๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วจะสื่อสารเพิ่มเติมต่อไปนะคะ

เรื่องของ Technology Disruption เข้ามาส่งผลกระทบต่อการทำงานและการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง คณะเองพยายามปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งในเรื่องของการทำงานและการเรียนการสอน ถือโอกาสประชาสัมพันธ์สำหรับช่วง Summer สำหรับโครงการภายใต้ SLIP (Training course/workshop) และจะพยายามผลักดันขับเคลื่อนต่อไปยังเรื่องของ Non-degree และ PSU Next you เพิ่มเติมอีกด้วย โดยอาจารย์หรือนักวิจัยท่านใดอยากจัดคอร์ส แก่นักเรียน หรือ กลุ่มเป้าหมายที่สนใจในวิทยาศาสตร์ ได้มาเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ On-site และ On-line สามารถแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะ โดยในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมนี้ ทางคณะฯ ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการโดยเรียนผ่านอวัยวะของร่างอาจารย์ใหญ่ Exploring the Human Body: Cardiovascular and Respiratory Systems ใน10-11 พฤษภาคม 2567 และ Camp สำหรับน้องมัธยมศึกษาตอนปลายที่รักในวิชาคอมพิวเตอร์คือ การทำโครงงานคอมพิวเตอร์แบบ Full Stack เบื้องต้นด้วยภาษา Python ในวันที่ 3-6 เมษายน 2567 ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://slip.sci.psu.ac.th/ ยังคงเชียร์แขกต่อเนื่องและจะมีแนวทางในการสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติมมาให้คณาจารย์และบุคคลากรมาช่วยกันทำงานกันในส่วนนี้เพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)