เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ผ่าน Sci LIMS

SHARE
TWEEET
EMAIL

ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำระบบสารสนเทศมาใช้ให้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ (Sci LIMS) วันที่ 2 พฤษภาคม 2567เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้อง วท.2 Smart Classroom อาคาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ (ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์) ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online โดยวิทยากร

  • นางสาวผุสดี มุหะหมัด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์บริการตรวจสอบฯ
  • นางสาวโสรยา สิงสาโร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล

สนใจดาวน์โหลดใบสมัครหรือใบขออนุญาติเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 7428-8058-61

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES