นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (พุธที่ 13 มีนาคม 2567) คณาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจําปี 2567” (PRIDE OF PSU 2024) ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 13 เดือนมีนาคม ของทุกปี โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ. ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยในปีนี้มีคณาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมรับรางวัลไม่ว่าจะเป็น รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่น รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 5 อันดับแรก ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากฐานข้อมูล Scopus รางวัลผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) และผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของอังกฤษ (UK-PSF) ระดับ Senior Fellow รางวัลผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES