คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดงานวิทย์ภาคภูมิแก่นักศึกษาทุกระดับยกย่องที่ทำชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567) ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมงานวิทย์ภาคภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลทั้งในเวทีระดับชาติ และ นานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่เข้าร่วม พร้อมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้กล่าวอีกว่า ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ล้วนเป็นความภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่สามารถสร้างชื่อเสียงผ่านรางวัลต่าง ๆ มากมาย ซึ่งแน่นอนว่าทุกรางวัลล้วนมาจากความพยายามทั้งของตัวนักศึกษาเองและที่ปรึกษา รวมถึงศิษย์คณะวิทยาศาสตร์ทุกคน วันนี้น้อง ๆ ที่เข้ารับรางวัลได้เป็นแรงบันดาลใจที่ดีแก่เพื่อนๆ น้อง ๆ ให้สร้างผลงานที่มีคุณภาพและคณะวิทยาศาสตร์พร้อมที่จะสนับสนุนทุกคนต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES