ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการเก็บพร้อมขนย้ายและกำจัดซากสัตว์ทดลอง ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย จํานวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตั้งแต่วันที่
28/03/2024
จนถึง
28/04/2024
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา