ปลดล็อก ‘นกปรอดหัวโขน’ ใครได้ใครเสีย? | Science Facts EP.54

Science Facts EP.54

จากเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาการครอบครองนกปรอดหัวโขน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ ศาลาประชาคม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้มีภาพประธานฯ ให้ผู้เห็นต่างแสดงความคิดเห็นซึ่งมี คุณภาณุเดช เกิดมะลิ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และ ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยา คัดค้านการปลดล็อคนกปรอดหัวโขน เพราะจะเป็นสาเหตุที่จะให้นกค่อยๆสูญพันธุ์ไปบวกกับอีกมุมหนึ่งคือนกเหล่านี้คือทรัพยากรพันธุกรรมที่จะเอามาใช้เพื่อการปรับปรุงภายในอนาคต ประชาชนหลายคนยังไม่เข้าใจ จนคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้องออกประกาศแสดงเจตนารมณ์ยืนเคียงข้างนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ

วันนี้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอนำสาระทางวิชาการในประเด็น ปลดล็อก นกปรอดหัวโขน ใครได้ใครเสีย? โดย ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยา มาให้รับฟังกันครับ