ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2’

SHARE
TWEEET
EMAIL

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 3-4 เมษายน 2567 ณ ห้อง P.201 ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่

โดยจะเรียนรู้ เครื่องวัดมุมสัมผัส (Contact Angle Meter) และกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM) ผ่านวิทยากร นางสาวรัชนีวรรณ ศิริ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

สมัครด่วน รับเพียง 15 คนเท่านั้น (รอบละ 5 คน)

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES