คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจทางวิทยาศาสตร์ในรอบ TCAS 2 (QUOTA) ประจำปีการศึกษา 2567

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ TCAS 2 (QUOTA) ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยมีโครงการดังนี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณวรรษมน มีเสน โทร. 074288057 (วันเวลาราชการ)
อีเมล: ​wassamon.m@psu.ac.th
Line: https://lin.ee/sIy5Lbp
เว็บไซต์: https://regis.sci.psu.ac.th/admissions

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES