นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ลงพื้นที่ดูงาน ณ โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ลงพื้นที่ดูงาน ณ โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา Asst. Prof. Dr. Helmut Josef Durrast และ อ.วันทพล งามดี ร่วมดูเเลน้องๆ ในครั้งนี้

โดยทางคณะฯ ได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณเฉลิมพล คงเขียว หัวหน้าแผนกประสิทธิภาพ เพื่อดูงานในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากพี่ๆ ที่ทำงานประจำคุณวพิมปภัสสร ทัฬหวาสน์ วิศวกรระดับ 7 แผนกประสิทธิภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย หลังจากนั้นได้พาคณะไปเยี่ยมชม อาคารควบคุมโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 ตัวโรงที่ผลิตไฟฟ้า และโรงผลิตน้ำตามลำดับ ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ เป็นอย่างดี

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES