ขอเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. !!! ร่วมเสนอชื่อบุคคลทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ปฎิบัติงานที่มีผลงานดี มีพฤติเหมาะสม

โดยเปิดให้เสนอรายชื่อได้ 5 ประเภท

  • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
  • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น
  • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
  • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
  • ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น

โดยศิษย์เก่าท่านใดสนใจเสนอชื่อสามารถโหลดแบบฟอร์ม และส่งประวัติพร้อมแบบฟอร์ม กลับมาที่ คุณสุพิชชา นพจนสุภาพ E-mail : supitcha.n@psu.ac.th หรือ โทร 0 7428 8033 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES