บรรยากาศการการอบรมหลักสูตรร่วมของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 25-28 มีนาคมที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในหัวข้อมาตรวิทยาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการวัดสำหรับรองรับการเข้าสู่ Digital transformation และหลักสูตรมาตรวิทยาเพื่อพัฒนาระบบการวัดแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งของคณะวิทยาศาสตร์และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรโดยกิจกรรมมีทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ ซึ่งมีนักศึกษาทั้งในคณะวิทยาศาสตร์และต่างคณะเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยตลอดระยะเวลาอบรมต่างได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีเเก่นักศึกษาที่ได้รับความรู้จากการร่วมงานกันของ 2 องค์กรระดับชาติ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES