ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อภิชาติ เพ็งดำ ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UKPSF ระดับ Fellow

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เพ็งดำ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow สมรรถนะดังกล่าวเทียบเท่ากับสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ในระดับ วิชชาจารย์ คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES