ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ มะยะกูล ที่ได้รับคัดเลือก Secretary คนใหม่ ของสมาคมสาหร่ายภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ มะยะกูล หลักสูตรชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ได้รับคัดเลือก Secretary คนใหม่ ของสมาคมสาหร่ายภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Asian Pacific Phycological Association) ในงาน The 9th Asian Pacific Phycological Forum (APPF 2020) ระหว่างวันที่ April 14 – 18, 2024 ณ Hokkaido University, Sapporo, Japan แสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES