คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ฯ 173 ร่าง ร่วมพิธีรำลึกพร้อมญาติอย่างสมเกียรติ

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ สาขาวิวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรำลึกถึงครูผู้ไร้ลมหายใจ ผู้อุทิศร่างเป็นตำราให้เป็นวิทยาทานแก่การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ คณะต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และแพทย์เฉพาะทาง ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และแพทย์จากทั่วประเทศ จำนวน 173 ร่าง ณ เมรุวัดคลองเรียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พระครูอาทรวรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส, รศ.ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ เป็นผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำนวย พิณสุวรรณ์, ปลัดอำเภอหาดใหญ่ นายจรูญวิทย์ ภักภิรมย์, นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี และคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง พร้อมคณาจารย์ นักศึกษา และญาติมิตรของอาจารย์ใหญ่ จากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

หลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) จะนำร่างอาจารย์ใหญ่ไปฌาปนกิจตามวัดต่าง ในพื้นที่หาดใหญ่ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมดนี้ ทางหลักสูตรจะประสานงานไปยังญาติอาจารย์ใหญ่ในการรับอัฐิต่อไป สำหรับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ เอื้อประโยชน์ให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้โครงสร้างร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์อย่างแท้จริง ส่งผลให้การแพทย์ไทยพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพราะนอกจากเป็นการเรียนรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ของนิสิตแพทย์แล้ว ผู้อุทิศร่างกายยังเป็นครูผู้ให้การฝึกอบรมทักษะการช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือการผ่าตัดขั้นสูง ถึงแม้วิทยาการในปัจจุบันจะก้าวหน้าสักเพียงใดก็ไม่สามารถสร้างตำราเรียนอื่นมาทดแทนร่างกายมนุษย์ได้ โดยร่างของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา จะได้รับการทำพิธีทางศาสนาหลังผ่านการเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติ

ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนอาจารย์ใหญ่ ได้ที่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชื่อบัญชี “กองทุนคณะวิทยาศาสตร์” เลขบัญชี 565-2-18810-7 โดยส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ Fax เบอร์ 0 7428 8151 หรือส่ง Email มาได้ที่ anatomypsu2558@gmail.com Line : @005czpgp หรือท่านใดสนใจที่จะมอบร่างเพื่อการเรียนการสอนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/body-donation/

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES