สืบสานประเพณีสงกรานต์ พร้อมเปิดตัวหนังสือ ศาสตราจารย์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่อาจารย์ทุกท่าน หนังสือ 2 เล่มสุดท้ายในนาม รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์

5
APR
2024

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

สืบสานประเพณีสงกรานต์ พร้อมเปิดตัวหนังสือ ศาสตราจารย์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่อาจารย์ทุกท่าน หนังสือ 2 เล่มสุดท้ายในนาม รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์

สวัสดีค่ะบุคลากรทุกท่าน

เข้าสู่เดือนเมษายนอย่างเป็นทางการ ช่วงนี้อากาศร้อนกันอย่างมากทีเดียว ทราบว่าบางวันอุณหภูมิเพิ่มเกือบ 40 องศา ดูแลสุขภาพ ทานน้ำเยอะ ๆ และเลี่ยงการออกไปในที่แจ้งเป็นเวลานาน สำหรับเมื่อวานนี้ว่าด้วยงานร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ มีพิธีการทางศาสนาเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล มีการสรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำขอพรจากท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ ถือเป็นประเพณีที่ดีงามอีกอย่างหนึ่งของความเป็นไทยของเรานะคะ และต้องขอบคุณทุกท่านมี่มาร่วมงานกันนะคะ อย่างที่กล่าวในงานนะคะ หาโอกาสพักผ่อนกันบ้าง ลองจัดเวลากันดูนะคะ การได้ลาพักผ่อนสำคัญบ้าง สำคัญยิ่งต่อการได้พักจากงานบ้าง ทบทวนตัวเอง ให้เวลากับคนที่เรารัก ทำในสิ่งที่อยากทำ เติมพลังกัน แล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนะคะ ลองดูนะคะ มีวัน เวลา เบา ๆ กันบ้าง

อีก 1 เรื่องที่ต้องรบกวนพวกเรา สำหรับรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาทนทวน วิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยม ของคณะวิทยาศาสตร์เรา สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยได้ทบทวนวิสัยทัศน์จาก “มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ ” มาเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งคุณค่าเพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับแนวหน้าของโลก” คณะวิทยาศาสตร์ ในสถานะที่เป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนภารกิจด้าน การจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ให้เกิดความสำเร็จ ไปในทิศทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงต้องทบทวน วิสัยทัศน์ เดิม “เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน (เป้าหมาย: ๑ ใน ๓ ของประเทศภายในปี ๒๕๖๖ และ ๑ ใน ๕ ของอาเซียนในปี ๒๕๗๐)” เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ใหม่ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับบทบาทแห่งอนาคตของคณะวิทยาศาสตร์ภายใต้ความท้าทายที่สำคัญทั้งในเรื่องของ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและการพัฒนาประเทศ รวมถึงบทบาทที่แสดงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะฯ จึงอยากขอความคิดเห็นจากทุกท่านเสนอแนะผ่านลิงค์ https://link.psu.th/egmMk ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สื่อสารไปบ้างแล้ว พร้อมส่งเอกสารไปทาง e-doc ด้วยแล้ว ยังงัยรบกวนพวกเราเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยนะคะ

และขอสื่อสาร สำหรับหนังสือ 2 เล่มสุดท้าย ตามประสงค์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ ที่ต้องการให้ทุกท่านได้มีแรงบันดาลใจเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนั้น คือหนังสือ “บนเส้นทางสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์: เส้นทางสู่เกียรติภูมิในโลกวิชาการ” ที่ได้รวมรวบเรื่องราวของคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ของเรา ที่ได้รับให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ทุกท่าน ผ่านการสัมภาษณ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร ซึ่งเนื้อหาตอนนี้ได้มีการรวบรวมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวม 118 หน้า ซึ่งจะจัดทำทั้งในรูปแบบ Hard copy และ soft copy และจะเปิดโอกาสส่งให้พวกเราได้อ่านกันเร็ว ๆ นี้ ความตั้งใจของท่านอาจารย์สุนทร คือเพื่อเชิดชูเกียรติ และเติมพลังให้กับพวกเรา และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของคณะวิทยาศาสตร์ ที่จะมาเติมแรงพวกเรา มีโอกาสโปรยและแนบตัวอย่างมาให้พวกเราได้ดูกันในช่วงวันหยุดยาวๆ ที่กำลังจะมาถึงนี้

สุดท้ายนี้ภายใต้หยุดยาว ๆ กันช่วง เมษายนนี้ วางแผนพักผ่อน ให้เวลากับตัวเองกันนะคะ ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)