นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ออกเตือนอากาศร้อนเสี่ยงโรคลมแดด แนะ ช่วงสงกรานต์ใส่หมวกป้องกันหรือจิบน้ำตลอดเวลา

SHARE
TWEEET
EMAIL

นักวิจัยด้านการจำลองและคาดการณ์สภาพอากาศ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกคลิปวีดีโอแจ้งเฝ้าระวังความร้อนในพื้นที่ห่างใกล้ทะเล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อุณหภูมิสูงถึงขั้นอันตราย ควรเลือกเวลาเล่นน้ำสงกรานต์ หรือ จิบน้ำตลอดเวลาเพื่อลดอาการเสี่ยงเป็นโรคลมแดด โดยเฉพาะคนสูงอายุ เด็ก และผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นผลพวงมาจากปรากฎการณ์แอลนีโญ ที่ทำให้บริเวณประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียงมีผลน้อยกว่าปกติ

ซึ่งเมื่อดูจากสถิติจาก NOAA หรือองค์การบริหารสมุทธศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา คาดว่า จะเกิดดัชนีอยู่ที่ 1.5-1.8 ซึ่งถ้าเทียบแล้วจะค่อนข้างอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมแนะนำการดูตารางดัชนีความร้อนควบคู่กับการพญากรณ์อากาศเพื่อเปรียบเทียบตารางดัชนีความร้อนก็จะทราบอุณหภูมิที่แท้จริง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้ว จะเห็นว่าช่วง 13-15 เมษายน 2567 เมื่อเทียบกับปีที่เกิดแอลนีโญ รุนแรง พื้นที่ที่น่าจับตามองคือ กทม. เชียงใหม่ และขอนแก่น อุณหภูมิถึงขั้นอันตราย

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล แนะนำหลีกเลี่ยงการออกพื้นที่แดดจ้าเป็นเวลานาน ๆ และควรจิ๊บน้ำตามเยอะๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรคลมแดด และต้องดูแลผู้ที่เสียงต่อโรคลมแดดเช่น เด็ก ผู้อายุ เป็นพิเศษ เพื่อให้การสูญเสียจากโรคลมแดดน้อยลง

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES