รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องวัดการอัดและคายกระแสไฟฟ้าที่ความละเอียดสูงสําหรับวัสดุกักเก็บพลังงาน จํานวน 1 ชุด

ตั้งแต่วันที่
23/04/2024
จนถึง
23/05/2024
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา