ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำหรับทดสอบวัสดุประเภทโลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ และวัสดุผสม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่
17/04/2024
จนถึง
29/04/2024
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา