คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ตะลุยประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาในพื้นที่จริง

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 2-5 เมษายนที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดโครงการ English on Tour ตะลุย Singapore โดยเปิดรับนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจของนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยในกิจกรรมเปิดให้นักศึกษา ได้เดินทางไปสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ถ่ายภาพหมู่ที่ MERLION ประเทศสิงค์โปร์ เมืองปุตราจายาเยี่ยมชมศูนย์ราชการ ประเทศมาเลเซีย พร้อมทำ Mission เพื่อส่งเสริมด้านการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES