จบค่ายสุดท้าย Sciseed3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อย่างประทับใจสร้างประสบการณ์วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนอย่างมีความสุข

SHARE
TWEEET
EMAIL

ปิดค่าย Sciseed3 ค่ายสุดท้ายสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสุดประทับใจ กับจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกว่า 250 คน เมื่อวันที่ 25-26 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับค่ายสุดท้าย นักเรียนจะได้เรียนรู้การปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จากหลักสูตรชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ เคมีชีววิทยาประยุกต์

ซึ่งน้อง ๆ ได้ลงมือปฎิบัติการจริงเพื่อหาแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก โดยพิธีปิดยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานนพิธีปิด สำหรับค่าย Sciseed จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้จากทุกช่องทางประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES