ปิดค่าย Sciseed3 สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ สุดประทับใจ นักเรียนที่เข้าร่วมให้ความเห็นอยากให้มีค่ายต่อไปเรื่อย ๆ

SHARE
TWEEET
EMAIL

เสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับค่าย Sciseed3 กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายนที่ผ่านมา โดยรอบนี้จะเป็นค่ายสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ จะประกอบไปด้วย หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถิติ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ การศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง บรรยายพิเศษในหัวข้อ จุดประกายความเป็น นักวิทยาศาสตร์

โดยการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนทุกคน จะได้ร่วมกิจกรรม Walk Rally Lab ทั้งหลักสูตรต่างๆ เพื่อค้นหาความถนัดของตนเองและได้ทดลองจริง ลงมือจริงจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้รับความตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ซึ่งมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้น้องๆ ในค่ายได้รู้จักทั้งเพื่อน รุ่นพี่ เพื่อเครือข่ายที่ดีในอนาคตต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES