จบค่ายแรกอย่างประทับใจ สำหรับค่าย Sciseed3 สาขากายภาพ พร้อมสร้างทัศนคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์แก่น้องๆ

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 21-22 เมษายนที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมค่าย Sciseed3 รอบที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยมีน้อง ๆ สมัครเข้าร่วมกว่า 150 คน ซึ่งพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ จุดประกายความเป็น นักวิทยาศาสตร์ โดย ดร.ปิยมิตร ท้วมศรี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โดยการ่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนทุกคน จะได้ร่วมกิจกรรม Walk Rally Lab ทั้งหลักสูตรฟิสิกส์ หลักสูตรเคมี หลักสูตรวัสดุศาสตร์ และ หลักสูตรพอลิเมอร์ เพื่อค้นหาความถนัดของตนเองและได้ทดลองจริง ลงมือจริงจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้รับความตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ซึ่งมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้น้องๆ ในค่ายได้รู้จักทั้งเพื่อน รุ่นพี่ เพื่อเครือข่ายที่ดีในอนาคต สำหรับกิจกรรมค่าย Sciseed3 จะมีอีก 2 รอบคือสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ และ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES