เจ้าภาพใจฟู สำหรับพิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16 โดยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คู่ศูนย์ต่างชื่นชม พร้อมส่งต่อเจ้าภาพครั้งที่ 17 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล ได้จัดพิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการ วมว. กำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อม ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ดูแลนักเรียน ผู้ประสานงาน และนักเรียน จำนวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งพิธีปิดจะมีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ โดย ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม A, B, C, D การแสดงวัฒนธรรมประจำถิ่นของนักเรียน แยกตามศูนย์ รวมถึงการประกาศรางวัล จากการร่วมสนุกตลอดเวลาที่อยู่ในค่าย ซึ่งรางัวลชนะเลิศได้แก่กลุ่ม D รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่กลุ่ม A รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่กลุ่ม B และรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่กลุ่ม C โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ และ คุณอัจฉราพร บุญญพนิช ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบรางวัล ซึ่งตลอดระยะเวลาอยู่ที่ค่าย จะมีการนำคะแนนจากการทัศนศึกษา และ การแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี ซึ่งได้รับความสนใจจากน้อง ๆ เป็นอย่างมาก

ด้านศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ กล่าวปิดค่ายว่า “อยากให้นักเรียนทุกคน ได้จดจำไว้ สำหรับ 3 วันเต็มๆ นอกจากวิชาการแล้วการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่ดี ก็จะทำให้ในอนาคตจะสร้างเครือข่ายที่ดี และย้ำ Sustainability Empowerment Sharing Innovation นำความประทับใจกลับไปเติมแรงใจให้กันและกัน” ทั้งนี้ได้ส่งมอบธงแก่เจ้าภาพครั้งต่อไปให้กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย ผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการ วมว. กำกับดูแลของให้กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับมอบธงเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป ซึ่งทางเจ้าภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องขอบคุณนักเรียนคู่ศูนย์ วมว. ทุกคนที่ร่วมสนุกด้วยกัน และเก็บภาพความทรงจำดีๆ กลับไปเติมเต็มความประทับใจ และที่สำคัญสำหรับ SCiUS Forum ครั้งที่ 15 จะเกิดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะรอต้อนรับน้อง ๆ ซึ่งสามารถติดตามภาพแห่งความประทับใจได้ที่ https://link.psu.th/zSn2j

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES