คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ พร้อมชวนเเต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง 4 ภาค

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย ด้วยการจัดกิจกรรมสงกรานต์ ณ ลานศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ใหญ่ ศาสตราจารย์พวงเพ็ญ ศิริรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี สรรพานิช, รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และรองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ กล่าวเปิดงาน

โดยกิจกรรมเริ่มด้วยพิธีทางศาสนาเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับคณะฯ ร่วมถึงการสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ โดยตลอดทั้งงานยังมีการบรรเลงดนตรีไทย โดยชมรมดนตรีไทย คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีอีกด้วย ซึ่งเมื่อเสร็จกิจกรรมทางคณะฯ ก็ได้จัดอาหารไทย 4 ภาค ดูเเลผู้ร่วมงานซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีก่อนจะเข้าช่วงหยุดยาววันสงกรานต์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES