ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจากประเทศอินโดนีเซีย

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา เวลา 17:00 – 18:00 น ณ ห้องประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน นำโดยหัวหน้าศูนย์ฯ คุณผุสดี มุหะหมัด ต้อนรับการดูงานโดย รองอธิการบดี Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, Vice Rector for Research, Innovation and Community Development, University of Airlangga เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูเเลระบบการจัดการในห้องปฎิบัติการโดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทางคณะฯ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES