เริ่มขึ้นแล้วสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 2 สถาบัน Biology Field Trip PSU-UNS 2024

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับกิจกรรม Biology Field Trip PSU-UNS 2024 ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ University of Novi Sad ประเทศ เซอร์เบีย โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ให้การต้อนรับพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.ยิ่งยศ ลาภวงศ์

ซึ่งจะใช้เวลาในการเรียนรู้ทางชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 20-29 พฤษภาคม 2567 ซึ่งจะเดินทางไปศึกษาธรรมชาติที่ San Kala Khiri National Park, and Khao Pa Chang Laem Kham non-hunting Area โดยกิจกรรมจะเน้นเรียนรู้จากสถานที่จริง พร้อมทั้งสรุปผลการเรียนรู้ต่าง ๆ หลักจากที่ห่างหายจากสถานการณ์ covid-19 ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ University of Novi Sad ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่คู่ MOU กับคณะมายาวนาน โดยได้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดในทุกๆ ปี

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES