คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ปิดโครงการ Biology Field Trip PSU-UNS 2024 ได้รับความชื่นชมจากนักศึกษาต่างชาติ

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีปิดโครงการ Biology Field Trip PSU-UNS 2024 ณ ห้อง วท.2 อาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

โดยโครงการ Biology Field Trip PSU-UNS 2024 จัดขึ้นตั้งเเต่วันที่ 20 พฤษภาคม ซึ่งในพิธีปิดได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร โดยมีการนำเสนอในส่วนของการลงพื้นที่ศึกษา ซึ่งได้รับความชื่นชมจากนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES