ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่คว้ารางวัลการประกวดแข่งขันผลิตสื่อหัวข้อ ‘ท่องเที่ยวตามเส้นทางวัฒนธรรม One Day Trip’

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่คว้ารางวัล รองชนะเลิศ การประกวดแข่งขันผลิตสื่อหัวข้อ ‘ท่องเที่ยวตามเส้นทางวัฒนธรรม One Day Trip’ หัวข้อ ‘ลาหนีเที่ยว ขึ้นเขาแดง 700 ขั้น จังหวัดสงขลา’

ทีมลาหยุด ประกอบไปด้วย

  • นางสาวสุพิชฌาย์ ตันสกุล
  • นายพงศ์พิพัฒน์ พันธุรัตน์
  • นางสาวสุธาสิณี ไทยเจริญ

ภายใต้เเนวคิด การลางานไปเที่ยวผ่อนคลายที่ไหนสักที่ โดยเลือกที่จะเดินทางไปป้อมหมายเลข 8 กับเขาเจดีย์สองพี่น้องหรือเจดีย์องค์ขาวองค์ดำ

แสดงความยินดีกับนักศึกษาด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES