แสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. ม.อ. หาดใหญ่ จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาชีววิทยา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 ได้เเก่ 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองเเดง ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีอาจารย์จากหลักสูตรชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นผู้ดูเเลดังนี้

แสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES