ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่คว้ารางวัลในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองเเดง พร้อมรางวัลพิเศษ รางวัลคะแนนสูงสุดของภาคใต้ รางวัลคะแนนทฤษฎีสูงสุด และ รางวัลคะแนนรวมสูงสุดของประเทศ ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567  ซึ่งจัดโดยศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)

โดยมีอาจารย์จากหลักสูตรเคมี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นผู้ดูเเลดังนี้

ทางคณะฯ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES