แสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. ม.อ. หาดใหญ่ จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ได้เเก่ 1 เหรียญทองเเดง ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

โดยมีอาจารย์จากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ เป็นผู้ดูเเลดังนี้

แสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES