แสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. ม.อ. หาดใหญ่ จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 23

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 23 ได้เเก่ 1 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองเเดง พร้อมรางวัลพิเศษ รางวัลคะแนนสูงสุดของภาคใต้ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 13 – 18 พฤษภาคม 2567 ซึ่งจัดโดยศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีอาจารย์จากหลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นผู้ดูเเลดังนี้

แสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES