ศูนย์บริการฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ จัดอบรม Exploring the Human Body ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันศุกร์และเสาร์ที่ 10-11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ศูนย์บริการฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรม Exploring the Human Body: Cardiovascular and Respiratory Systems เรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจของมนุษย์ ณ ห้อง BSc 0306 อาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แก่น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อค้นหาตัวเองว่าชอบในการเรียน แพทย์ พยาบาล เภสัช ทันตแพทย์ กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย และ เทคนิคการแพทย์

ซึ่งเรียนกับอวัยวะของอาจารย์ใหญ่จริงๆ ผ่านการรักษาสภาพโดยเทคนิค plastination โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และประธานโครงการกล่าวเปิดงาน สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ นอกจากน้องๆ จะได้เรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่เเล้ว ยังได้ทดลองในสิ่งที่ชอบทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเมื่อจบคอร์สก็จะได้รับ Certificate เพื่อยื่น Portfolio ในอนาคตต่อไป สำหรับศูนย์บริการฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ นอกเหนือจากการให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่เเพทย์เฉพาะทางเเล้ว ในอนาคต ยังขยายให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ การฝึกผ่าตัด และวิจัยในร่างอาจารย์ใหญ่ อีกด้วย ซึ่งน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถติดตามการประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้ทุกช่องทางประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หรือเว็บไซต์ https://cstc.sci.psu.ac.th/

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES