ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบริการ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมขอสื่อสารการขับเคลื่อนคณะ ฯ ภายใต้กรอบ SDGs

21
MAY
2024

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบริการ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมขอสื่อสารการขับเคลื่อนคณะ ฯ ภายใต้กรอบ SDGs

สวัสดีค่ะ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

อาทิตย์นี้ช้านิดนึงนะคะ เนื่องจากมีภารกิจเข้าร่วมกิจกรรม Operation tighten up กับทาง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่เราได้มีการทำ workshop ร่วมกัน เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องของระบบงานที่สมบูรณ์ พร้อมการวัดผลตั้งเป้า และได้มีการทำกิจกรรมตอนนึงด้วยคำถามที่ว่าทำยังไงให้รักกัน ได้รับคำตอบข้อเสนแนะดี ๆ จำนวนมาก มีอันนึงที่อยากจะขอแบ่งปัน แต่น่าจะช่วยกันสร้างบรรยากาศให้รักกันได้มากขึ้นคือคำว่า “ไม่ว่าเพื่อน” ง่าย ๆ แต่เชื่อว่าน่าจะทำให้เรารักกันได้มากขึ้น #Sci PSU ไม่ว่าเพื่อน ถือโอกาสแบ่งปันมาตรงนี้ด้วยนะคะ

และถือโอกาสขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาบริการ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2567 โดยทางคณะฯ ได้เชิญคณะฯ ที่เราได้บริการจัดการเรียนการสอนทั้ง หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 12 คณะ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา รวมถึงการกำหนดแนวทางในการบริหารการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการดำเนินงานของคณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกคณะฯ และคณาจารย์ของเรา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการรับฟังเสียงสะท้อนเพื่อปรับในรายวิชาให้สอดรับหลักสูตรที่ทางคณะฯ ให้บริการวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ระยะยาวของคณะวิทยาศาสตร์ของเราว่าด้วยการฟังเสีบงลูกค้า และพัฒนาการเรียนการสอนของเราให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น #SciPSU VOC ก็ถือโอกาสนี้ ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะ

หลังจากได้มีการวางวิสัยทัศน์ที่ว่าด้วยคณะวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปแล้ว อาทิตย์หน้าจะมีการทำ workshop ร่วมกับกรรมการบริหารสาขาเพื่อทำงานร่วมกัน หาจุดแข็งของสาขาภายใต้กรอบของ SDGs เพื่อมาร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจต่อไป ขอถือโอกาสสื่อสารและนำเสนอภาพรวมของการขับเคลื่อนคณะของเรา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานเบื้องต้น และเมื่อได้มีการทำ workshop ร่วมกันกับสาขาแล้ว ทิศทางของคณะและแต่ละสาขาก็จะคมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และอาจจะถือโอกาสสื่อสารเรื่องของการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของคณะที่เป็นส่วนหนึ่งในการใช้คณะวิทยาศาสตร์ของเราเป็นต้นแบบในการทำงานเรื่องนี้ โดยจะมีทีมงานเข้าไปร่วมเก็บข้อมูลภายใต้ Scope 1-3 ซึ่งอาจจะต้องรบกวนพวกเราเพิ่มเติมด้วยนะคะ #SciPSU SDGs

อาทิตย์นี้ยังคงมีวันหยุดอยู่อีก 1 วันท่านไหนยังไม่ได้พัก อย่าลืมพักผ่อนเพิ่มเติมกันนะคะ ช่วงหยุดปิดเทอมนี้เข้าใจว่ากิจกรรมเยอะหน่อย ยังงัยอย่าลืมพักผ่อนจัดเวลากันเพิ่มเติมด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)