หลักสูตรสรีรวิทยา ขอเชิญร่วมกิจกรรม Special Seminar โดย Prof. Dr. Sahar El Aidy, University of Amsterdam

SHARE
TWEEET
EMAIL

หลักสูตรสรีรวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Special Seminar “Unraveling the Symphony of Adaptation in the Human Gut Microbiome” โดย Prof. Dr. Sahar El Aidy, Chair in Microbiome Engineering Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS), University of Amsterdam

ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ รศ.ดร.พิศเรศ เมืองนิล หลักสูตรสรีรวิทยา โทร.8204 หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://link.psu.th/uRtej

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL