รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร (วท.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษา การจัดการเรียนการสอนจันทร์ – ศุกร์ รูปแบบการเรียน onsite และ online ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2567

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ รศ.ดร.สุทธิดา รักกะเปา Email: suttida.r@psu.ac.th

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
โทร 074 28 8114
Line ID: @728szxfj
Email : sci-academic@psu.ac.th

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES