สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านโครงการก้าวเเรกสู่เส้นทางใหญ่ ตอน จากพี่ถึงน้อง

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการ ก้าวเเรกสู่เส้นทางใหญ่ ตอน จากพี่ถึงน้อง แก่น้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ น้องๆ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

โดยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาโครงการ ดร.มรกต แก้วเพชร อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ พี่ ๆ สโมสรนักศึกษาได้ปลูกฝังให้น้อง ๆ รักในวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม Science show ฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ :ใครฆ่าน้ำต้าวว!! ฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์กายภาพ : หอคอย สอยรัก ฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์การคำนวณ :สตางค์หรรษา พาพี่ไปซื้อของ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ท่านใดสนใจสามารถติดตามการจัดกิจกรรมได้จากเพจ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES