คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดสัมมนา Operation Tighten Up แก่บุคลากรสำนักงานส่วนกลาง

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 18-19 พ.ค. 67 ที่ผ่านมา โรงแรมท่าศาลา คาบาน่า จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดสัมมนา Operation Tighten Up แก่บุคลากรสำนักงานส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการของแต่ละหน่วยงานได้สอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ และ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.พรสุดา บ่มไล่ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากบุคลากรเป็นอย่างมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL