เปิดเเล้ว SciPSU Fitness พร้อมส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567) ณ ลานใต้ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมทีมบริหาร บุคลากร ร่วมพิธีเปิด soft opening ห้อง SciPSU Fitness

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยพิธีเปิดได้มีกิจกรรมการเต้นแอโรบิค นำโดย รองคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สำหรับห้อง SciPSU Fitness จะเปิดให้บริการ 06.00 – 22.00 น. โดยสามารถจองผ่าน คุณชญานนท์ พร้อมมูล เบอร์ภายใน 8026

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL