คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.​ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2567

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ TCAS 4 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2567

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณวรรษมน มีเสน โทร. 074288057 (วันเวลาราชการ)
อีเมล: ​wassamon.m@psu.ac.th
Line: https://lin.ee/sIy5Lbp
เว็บไซต์: https://regis.sci.psu.ac.th/admissions

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES