ศูนย์บริการฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ ต้อนรับคณะดูงานจาก Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567) ศูนย์บริการฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองประธานศูนย์บริการฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ และ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ พร้อมคณาจารย์และบุคลากร ต้อนรับคณะดูงานจาก Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน นำโดย Professor Dr. Han-Chen Ho และคณะฯ ดูงานฯ

ซึ่งครั้งนี้ ทาง Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน ให้ความสนใจ เกี่ยวกับศูนย์การฝึกผ่าตัดศพและงานวิจัยศพโดย ดร.อมรรัตน์ ชูเกลี้ยง พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยของ Professor Dr. Han-Chen Ho ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES