คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมค่ายโอลิมปิก สอวน. 67

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมค่ายโอลิมปิก สอวน. 67 คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมค่ายโอลิมปิก สอวน. ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2567

โดยมี 5 ศูนย์สอบ สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย, กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล , พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน , ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และ ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ กำหนดวันสอบคัดเลือกวันที่ 25 สิงหาคม 2567

เอกสารเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเสาวรส สุวรรณโณ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา Email: saowarot.s@psu.ac.th หรือโทร: 074 288010 , 074 288114 (ในเวลาราชการ)

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES