ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน ตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567

โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

นายธิติ อึ๋งเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้นกับนักวิจัย ITER

นายดานิส คลานุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม The ITER International School (IIS) ครั้งที่ 13

แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 2 คนด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES