ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 หรือ English Placement Test

SHARE
TWEEET
EMAIL

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 หรือ English Placement Test สามารถเข้าสมัครเพื่อสอบได้ที่ https://link.psu.th/ax1Pp วันสอบที่ 13 – 21 มิถุนายน 2567 (ตามรอบที่สมัครสอบ)

ทั้งนี้ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 ใช้เป็นเกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร ประกอบด้วยรายวิชา

  • 890-101GE1
  • 890-102GE1
  • 890-103GE1
  • 890-104GE1
  • 890-105GE1

มีข้อสงสัยสามารถ Add Line ไปถามพี่ๆ ได้ที่ LINE ID: @465ybbgz

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES