ขอบคุณทุกท่านที่ทำให้คณะวิทยาศาสตร์ของเราสวยงามในกิจกรรม 5ส และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2567

10
JUN
2024

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอบคุณทุกท่านที่ทำให้คณะวิทยาศาสตร์ของเราสวยงามในกิจกรรม 5ส และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2567

สวัสดีค่ะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

ครบ 1 สัปดาห์สำหรับกิจกรรม Fin Fit Fun week วันนี้ทางคณะฯ ขอนำภาพบรรยากาศความประทับใจในการจัดกิจกรรม เพื่อมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกมาดูแลสุขภาพ และเชิญชวนกันอีกครั้งสำหรับ Science Fitness ที่ให้บริการอยู่ที่ใต้อาคารตึกฟักทอง ที่ให้บริการบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์กันทุกคนนะคะ โดยสามารถรับชมภาพบรรยากาศความประทับใจของกิจกรรม Fin Fit Fun week ได้ที่ https://youtu.be/FXblssHX4O8 และต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 5 ส ในการดูแลพื้นที่รับผิดชอบของหลักสูตร สาขา และหน่วยงานของคณะ ซึ่งได้เห็นถึงความร่วมมือของบุคลากรกันอีกครั้ง ถือเป็นการได้จัดระเบียบ ดูแลพื้นที่ของเราก่อนที่จะเริ่มต้อนรับนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่ที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้านี้

สำหรับสัปดาห์หน้า ถือเป็นอีก 1 สัปดาห์ที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นในคณะฯ ของเราหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น การประชุมวิชาการทฤษฎี จำนวนและการประยุกต์ ประจำปี 2567 งานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และกิจกรรมที่อยากให้ทุกท่านเข้าร่วมงานวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2567 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง BSc.4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นอีกงานที่เราจะร่วมกันชื่นชมและเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้รับรางวัล ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรในคณะฯ เชิญชวนกันค่ะ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.office.com/r/9FnmUPNuKK ยังงัยเจอกันนะคะ

สุดท้ายนี้ทางคณะฯ ได้รวบรวมข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่ SCIENCE FRESHMEN ’67 เพื่อสะดวกในการหาข้อมูลต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาใหม่ไว้ในที่เดียว ซึ่งหากทางสาขาฯ ต้องการที่จะเพิ่มเติมข้อมูล หรือ มีข้อคำถามจากนักศึกษาในข้อมูลต่าง ๆ ก็สามารถส่งมาให้ส่วนกลางรวบรวมข้อมูลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/freshmen67/ และสัปดาห์หน้านี้กิจกรรม Science Open House วันคณะวิทยาศาสตร์พบผู้ปกครอง ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน ณ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) ก็ถือโอกาสเปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่เพื่อความอุ่นใจที่บุตรหลานมาใช้ชีวิตนักศึกษากับเรากันค่ะ มาร่วมกันเปิดบ้านต้อนรับท่านผู้ปกครองด้วยกันนะคะ แป๊บ ๆ ก็หมดเวลาสำหรับการปิดเทอมกันแล้ว เตรียมกาย เตรียมใจต้อนรับน้อง ๆ เข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ด้วยกันนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)