วศ.อว.เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ยกระดับมาตรฐานอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้

วศ.อว.เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ยกระดับมาตรฐานอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้
แหล่งข่าว:

RELATED STORIES